Skip to main content

Bepaling MP 05

De stoffen van UN-nummer 2814 (1,2,3) en UN-nummer 2900 (1,2,3) mogen gezamenlijk in een samengestelde verpakking overeenkomstig verpakkingsinstructie P620 worden verpakt. Zij mogen niet gezamenlijk worden verpakt met andere goederen;

dit is niet van toepassing op UN 3373 (1,2) biologische stof, categorie B, verpakt overeenkomstig verpakkingsinstructie P650 of op stoffen die als koelmiddelen zijn toegevoegd, bijv. ijs, droogijs of sterk gekoelde, vloeibare stikstof.