Skip to main content

In het ADR zijn voor dit UN nummer geen bepalingen in kolom 10 van tabel 3A opgenomen.